Idea

Dyrektorzy Lubelskiego Festiwalu Filmowego Maciej Misztal i Andrzej Rusin, we współpracy z Dyrektorem Centrum Kultury w Lublinie Januszem Opryńskim oraz Dyrektorem Galerii Labirynt Waldemarem Tatarczukiem, pragną serdecznie zaprosić do udziału dnia 9 listopada br. w nowej inicjatywie kierowanej do środowiska teoretyków, promotorów i twórców mediów.

Lublin Media 2018 – I Lubelskie Spotkania Twórców Mediów

Ideą Lublin Media jest integracja i rozwój środowiska twórców kultury i mediów.

Spotkania otwiera ekspercka dyskusja panelowa, inne działania przewidziane w ramach spotkań to branżowa sesja networkingowa oraz showcase lubelskich mediów (prezentacje i pokazy). Lublin Media 2018 będą odbywać się podczas Lubelskiego Festiwalu Filmowego 2018, jako wydarzenie towarzyszące.

Jako słuchaczy i zadających pytania przewidujemy praktyków, teoretyków i studiujących media z Lublina, z nadzieją, że dyskusja przyczyni się do uwrażliwienia uczestników na tematykę wolności i niezależności mediów, którą uważamy za niezwykle aktualną.

Reklamy